«Det er sjeldent å finne ro i en annens kropp»
I vår verden er det lite plass for sykdom og ubehag. Vi preges av en kultur der sterke, friske kropper dyrkes frem og sykdom gjemmes bort. Vi er alle syke av og til, noen flere ganger og andre igjen alvorlige og kroniske. Sykdom er en del av virkeligheten og hverdagen til veldig mange av oss.
Denne utstillingen undersøker det å leve med kroppen, uansett hvordan den føles på innsiden. Med et selvbiografisk utgangspunkt vil publikum få mulighet til å tre inn i sykdommens epicenter, et sted bestående av lydsensitivitet, synskaos, distanse og en konstant lengsel mot å eksistere i en annens kropp.
Hvilke erfaringer setter seg i kroppen under sykdom? Eller etter å ha vært isolert fra andre mennesker? En lang pandemi har gjort at mange av oss har fått kjenne på hva det vil si å være isolert. Gjennom et visuelt og sonisk univers undersøker kunstnergruppen hvordan man kan leve med sykdom, og hvordan intimitet kan oppstå på tross av behovet for avstand.
Utstillingen er skapt av Katrine Leth som er iscenesetter og performer, i tett samarbeid med scenograf Mari Kamsvaag, musiker og performer Kaja Mærk Egeberg, performer Anders Tougaard, lysdesigner Corentin JPM Leven og lydkunstner Thomas Bergsten.
I mit landskab er der plads til den her krop
der eksisterer ikke friktion udgravninger brønde menneskeskabte huller
I mit landskab er ulykken ikke sket
Her kan jeg tillade mig at kigge på fugle hele dagen
Observere dem / se mønstre / ekkoet i deres hurtige bevægelser og blodet, der
flyder, når mågen æder en fisk
(Tekstutdrag fra utstillingen, av Katrine Leth)
I de første ukene av utstillingsperioden vil det foregå flere forestillinger som vil invitere publikum med til å åpne og aktivere utstillingen.

Støttet av:
Norsk Kulturfond Fond for Lyd og Bilde
Norsk Kulturråd Fri Scenekunst – teater
Kulturdirektoratet – Komposisjon og produksjon av musikk
Drammen kommune
Fond for Frilansere

DETALJER
Start: 17. juni
Slutt: 6. august
STED Fossekleiva Kultursenter, Bergerveien 2 Berger 3075 Norge

You may also like

Back to Top